Čínština a čínský překladPřeklady:

Čeština - čínština
1 NS (1500 znaků bez mezer) / 550-700 Kč (dle náročnosti a dohody)

Čínština - čeština
1 NS (1500 znaků bez mezer) / 500-650 Kč (dle náročnosti a dohody)

Angličtina - čínština
1 NS (1500 znaků bez mezer) / 700-850 Kč (dle náročnosti a dohody)


Při překladu z češtiny do čínštiny je cena vypočítána z výchozího textu (tedy textu v češtině).
Při překladu z čínštiny do češtiny je cena vypočítána z výsledného textu (tedy textu v češtině).
Při překladu z angličtiny do čínštiny je cena vypočítána z výchozího textu (tedy textu v angličtině)

Výsledná cena se odvíjí od ceny za normostranu, ale je počítána přesně na počet znaků v textu (nedochází tedy k žádnému zaokrouhlování).

Tlumočení:

Základní cena: 1 den / 3500 Kč (pouze konsekutivně)
Dle náročnosti a konkrétních podmínek se cena může lišit


  Úvod
optimalizace PageRank.cz